Nederlands » Welke risico's onderzoeken wij?

Welke dreigingen en risico’s onderzoeken wij ?

 

 


Voorafgaandelijke bemerkingen

De inschatting dat bedreigingen en risico’s daadwerkelijk plaatsgrijpen in een bedrijf zijn twee verschillende oefeningen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De analyse van de dreigingen houdt rechtstreeks verband met de aard van de activiteiten van het bedrijf, de actuele nationale en internationale politieke situatie, de geografische omstandigheden en is tijdsgebonden.

De analyse van de risico’s omvat de inschatting van de kans op het plaatsgrijpen van dreigingen rekening houdend met de aard en situationele omstandigheden ( beveiligingsniveau ) van het bedrijf.

Onder risico’s begrijpen wij alle handelingen die een misdrijf uitmaken ( strafbaar feiten ) en die rechtstreeks of onrechtstreeks een schade berokkenen aan het bedrijf.


 

Interne risico’s:

Enkelvoudige diefstal

De gewone of enkelvoudige diefstal kan plaatsvinden in het bedrijf (magazijn, winkelruimte, gedurende de openingstijden of na sluitingstijd)  tijdens het transport of bij het laden en lossen van de goederen.

  • Door klanten ( winkeldiefstal)

  • Door eigen personeel (huisdiefstal, loonbediendediefstal, interne fraude, valsheid in geschrifte, bedrog, misbruik van vertrouwen)

  • Door personeel van derden ( leveranciers, onderhoudspersoneel, schoonmaakploeg )

Pesten op het werk (vertrouwenspersoon)

Diefstal van werkuren

Industriële spionage door personeel ( verkopen van bedrijfsgeheimen, know-how aan de concurrentie, voorzien van concurrentiebeding)

Bommelding ( door ontevreden of ontslagen werknemers)

 


 

Externe risico’s:     

Inbraak

Werfdiefstal

Agressie – bedreiging tov. klanten of personeel

Vandalisme ( gebouwen, productiemiddelen, goederen )

Diefstal met geweld / hold-up (rechtstreekse gewelduitvoering)

Afpersing ( psychische dwang tot overhandigen van goederen of data )

Industriële spionage door externe daders

 


 

Extreme externe risico’s (Terrorisme – extremisme):

Bommelding ( effectief explosief voorwerp)

Verdachte brieven of pakketten ( bom- of poeder brieven, toxische producten verstuurd per post of privé-koerier)

Bomaanslag of het tot ontploffing brengen van tuigen;

Brandstichting

Sabotage  ( eco-terroristische acties tegen fastfoodrestaurants, tegen vleesverwerkende industrieën, farmaceutische, chemische en cosmetische industrie,  genetisch gemanipuleerde organismen, onderzoeken op dieren, bont, ganzenlever)

Bedreiging, ontvoering en gijzelneming van personeel of management,  kidnapping

Het kapen van transportmiddelen (vrachtwagens sigaretten)

Het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen

 


 

Wij auditeren 360° van de criminele risico’s over uw volledig bedrijf, remediëren en verzorgen een participatief geïntegreerd actieplan.

 


Business Continuityplan:

En wat indien er toch een aanslag of een felle brand heeft gewoed ?

Hoe is het bedrijf voorzien op de gevolgen van een ramp ?

Sommige sectoren van de private sector zijn eveneens een geviseerde doelgroep voor terroristische groeperingen en dienen rekening te houden met een permanente potentiële terroristische dreiging. Terroristische aanslagen kunnen door hun acties belangrijke schade veroorzaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf..

 Maar ook zware ongevallen ( natuurrampen, ontploffingen, brand ) kunnen het bedrijf partieel  lamleggen.

Onverwachte situaties moeten overbrugd kunnen worden. Door het opstellen van een pro-actief plan  kan op de mogelijke schade worden geanticipeerd om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.


Crime Management begint waar alle andere stoppen!

Wij auditeren aan de hand van managementtechnieken en met ervaring en praktische kennis van criminaliteit.