Nederlands » Welke risico's auditeren wij?

Welke risico’s onderzoeken wij in onze security audit?

 

 


Dreigingsanalyse en analyse van Interne en Externe risico’s
Veiligheidsbeleidsplan - Opleiding - Training

 

Diefstal zonder geweld of bedreiging (meest voorkomende):

 

 

Wij auditeren 360° van de criminele risico’s over uw volledig bedrijf, remediëren en verzorgen een participatief geïntegreerd actieplan.

 


Hoe stelt Crime Management een dreigingsanalyse op?

 

Security Audit NL Crime Management
PDF – 785.3 KB 55 downloads


Crime Management begint waar alle andere stoppen!

Wij auditeren aan de hand van managementtechnieken en met ervaring en praktische kennis van criminaliteit.

 


• Bommelding 
• Verdachte brieven of pakketten (bom- of poeder brieven, toxische producten verstuurd per post)
• Bomaanslag of het tot ontploffing brengen van tuigen 
• Brandstichting
• Elektriciteitsvoorziening saboteren 
• Bedreiging, ontvoering en gijzelneming van personeel of management, kidnapping

• Het kapen van transportmiddelen

Terrorisme – Extremisme in bedrijven

 

• De productie manipuleren (eco-terroristische acties tegen fastfoodrestaurants alsook tegen vleesverwerkende industrieën, farmaceutische, chemische en cosmetische industrie, vb genetisch gemanipuleerde organismen, onderzoeken op dieren, bont, ganzenlever)
• Het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen
• Voorwerpen die een verdachte geur bevat of rook verspreiden

Crime Management stelt een Business Continuiteitsplan op:

 

De private sector is eveneens een geviseerde doelgroep voor terroristische groeperingen en dient rekening te houden met een permanente potentiële terroristische dreiging.

Onverwachte situaties moeten overbrugd kunnen worden.

Terroristische aanslagen kunnen door hun acties belangrijke schade veroorzaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf.

Door het opstellen van een preventief plan kan op de mogelijke schade worden geanticipeerd om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.