Nederlands » Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

Wij reduceren en voorkomen bedrijfsfraude op maat van uw bedrijf.

 

De Vier Delen Van Het Geintegreerd Veiligheidsplan
PDF – 500.8 KB 59 downloads
Security Audit NL Crime Management
PDF – 785.3 KB 61 downloads

  • Crime management detecteert en evalueert al uw mogelijke interne en externe bedreigingen en fraude.

 

  • Crime management neemt geen geïsoleerde maatregelen en doet niet aan symptoombestrijding.

 

  • Wij voeren een veiligheidsaudit uit, analyseren de veiligheidstoestand van uw bedrijf en remediëren planmatig.

 

  • Met onze methodiek counteren wij de criminele derving globaal en ontwerpen een geïntegreerd veiligheidsbeleidsplan ter voorkoming van problemen met criminaliteit (proactieve interventie).

 

  • Op vraag remediëren wij een specifiek veiligheidsprobleem (reactieve interventie)

 

  • Crime management evalueert periodiek uw veiligheidsprobleem en controleert het functioneren van uw veiligheidsbeleidsplan.

 

  • Wij verzorgen veiligheidstrainingen ( winkeldiefstal, overval, aanslagen ).

 

  • Crime management geeft beveiligingsadvies inzake (winkel)diefstal, inbraak, overval.

 

 


De methodiek van Crime Management bestaat erin een veiligheidsbewustzijn en een daaraan gekoppelde veiligheidsalertheid te verankeren in uw bedrijf.

 

 

Veiligheidsbeleid is ook deels personeelsbeleid

 

Hoe doet Crime Management beroep op de eigen medewerkers in de ontwikkeling van het security beleid ?

 

Goede veiligheidsgewoonten vormen de noodzakelijke basis, zeg maar het fundament voor een degelijk veiligheidsbeleid.

Wek bij uw medewerkers een risicobewustzijn op voor de schade ten gevolge van criminaliteit en maak werknemers (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de goederen.

Informeer hen, train hen en maak ze mede-eigenaar van het veiligheidsbeleidsplan!

Ga de veiligheidsmaatregelen vastleggen door in het veiligheidsbeleidsplan de nodige procedures ( instructies ) te voorzien. Daardoor kunnen personeel en verantwoordelijken gemakkelijker hun veiligheidstaken opnemen.

 


Meer winst met dezelfde omzet door lagere criminele derving.
Crime Management kan uw verlies door interne fraude aanzienlijk verlagen

 


Crime Management