Home » Waarvoor staan we?

Voor wat staan we ?

 

Bedrijven hebben te kampen met aanzienlijke verliezen door fraude.

Per bedrijf gaat gemiddeld 200.000 euro in 2020 verloren door interne en externe diefstal.

 


Waar staan we voor ?

 

We willen vooral je partner en stakeholder in security worden !

 

We willen je ondersteunen om je verlies door interne fraude op preventieve wijze te beheersen.

 

Beveiligen is veel meer dan materiële barrières oprichten.

 

Het aanwenden van bouwkundige en elektronische preventiemiddelen wordt altijd voorafgegaan door organisatorische maatregelen, door doelgericht preventief gedrag en het in acht nemen van de nodige waakzaamheid om ongewenste gedragingen te voorkomen.

Technische beveiligingsmiddelen zullen op zich geen resultaat opleveren zonder de medewerking of tussenkomst van uw personeel.

 

Bijna altijd maakt de gelegenheid de dief !

 

 

En wie kent de gelegenheid tot diefstal / fraude beter dan je medewerkers zelf.

 

Samen met jullie (CEO – directielid – ploegleider – medewerker),  willen we  een veiligheidsbewustzijn ontwikkelen en je medewerkers sensibiliseren om veiligheid als een essentieel onderdeel te aanvaarden van hun werkzaamheden.

 

Bedrijfsbeveiliging is een geleidelijk proces. Het voltrekt zich samen met en door de medewerkers en wordt gedragen door de leiding van het bedrijf.

 

Vooraf onderzoeken we tijdens een securityaudit de mogelijkheden tot het plegen van diefstal of fraude in je bedrijf en leggen we je de noodzakelijke maatregelen voor om de toestand te verhelpen.

 Crime Management onderzoekt de mogelijkheden tot het plegen van diefstal in uw bedrijf en neemt maatregelen om criminele derving te stoppen.

 


Crime Management