Nederlands » Waarvoor staan we?

Voor wat staan we ?

Wij willen een partner zijn in deze strijd tegen de bedrijfscriminaliteit.

 

Bedrijven hebben te kampen met aanzienlijke verliezen door fraude.

Per bedrijf gaat gemiddeld 200.000 euro in 2019 verloren door interne en externe diefstal.

 


Het kan zover gaan dat het voortbestaan van de onderneming in het gedrang komt!


Bedrijfsleiders hebben niet steeds de nodige tijd, kennis of inzicht om het oorzakelijk verband tussen de fraude en de oorzaken ervan op te sporen en met gepaste middelen te anticiperen.

Wij hanteren de business management technieken en combineren ze met onze kennis en ervaring in preventiestrategieën. Basis van ons opzet is de techniek PDCA-cirkel en EFQM principes toepassen op de veiligheidsproblematiek.

 


Een belangrijke factor in deze strijd zijn de medewerkers van de onderneming.

 

Het bedrijfsveiligheidsplan van Crime Management zal naast leiderschap, procedureontwikkeling, fysische en elektronische maatregelen, een belangrijk deel people management omvatten.


De werknemers worden gestimuleerd en gesensibiliseerd om een veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en oog te hebben voor de criminaliteitsrisico’s in de onderneming.


Zij vormen een belangrijke schakel bij de implementatie en de uitvoering van het veiligheidsplan en om deze reden is er een gedragsverandering nodig.

 


Wij bepalen en hanteren doelstellingen die SMART zijn.

 

S.: Specifiek, duidelijk niet interpreteerbaar

M.: Meetbaar

A.: Aanvaard en gedragen door alle betrokkenen

R.: Realiseerbaar binnen de mogelijkheden

T.: Tijdsgebonden zijn


Bijna altijd maakt de gelegenheid de dief!
Crime Management onderzoekt de mogelijkheden tot het plegen van diefstal in uw bedrijf en neemt maatregelen om criminele derving te stoppen.

 

Security Audit NL Crime Management
PDF – 785.3 KB 59 downloads

Crime Management