Crime Management

Wie zijn we ?

 • Freddy Carlier
  Gewezen preventieofficier en diensthoofd preventiedienst Politie Gent,
  Ere-hoofdcommissaris van Politie
  Ere-korpschef Politiezone Gent
  Gewezen gastdocent KUL Permanente vorming HIVA Algemene preventie, Fysische beveiligingsmethodes
  Opleiding ‘Kwaliteitsdeskundige van diensten’, CKZ West-Vlaanderen
  Opleiding ‘Afpersing door gijzelname en ontvoering’, Kortrijks Instituut voor Kwaliteitszorg
CV Freddy Carlier - CM 53 P
PDF – 1.3 MB 377 downloads

De 4 Delen van het veiligheidsbeleidsplan
PDF – 646.6 KB 136 downloads
Voor wat staan we
PDF – 409.7 KB 130 downloads

Hoe komt fraude tot stand  ? 

De fraudedriehoek van Cressey (1953) verklaart grotendeels de oorzaak van interne fraude. Cressey onderzocht de schending van  het vertrouwen van de werknemers van ondernemingen.

 

Zijn conclusie was dat de aanwezigheid van drie onderling op elkaar inwerkende elementen het risico op interne fraude verhoogt  :

 

Een intense individuele druk is een belangrijke motivatie om diefstal of fraude te plegen

(Tromp, Snippe, Bieleman & de Bie, 2010)( Dellaportas, 2013)

 

Zo onderscheiden we:

 

 • Financiële druk : verslaving aan drugs, gokken, seks of alcohol of echtscheiding
 • Werk gerelateerde druk : te laag loon, onterecht behandeld, geen promotie
 • Eigen motivatie : materialisme, egocentrisme, luxe

 

Naast individuele druk is er een opportuniteit nodig om fraude te plegen. De werknemer moet immers de gelegenheid hebben om te frauderen (Tromp, 2010).

De afwezigheid van controle, de geringe pakkans en het gemak waarmee goederen kunnen worden ontvreemd bevordert het plegen van diefstal en fraude.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Tenslotte speelt rationalisatie een rol. Hier speelt het geweten, het eigen frauduleus gedrag goedpraten om een goed zelfbeeld te behouden

(Sykes en Matza 1957)

 

Opportuniteit blijft nochtans de grootste boosdoener (Dellaportas (2013) (de Global Economic Crime Survey van PriceWaterhouseCoopers (PwC) en de websurvey van de Association of Certified Fraud Examiners4 (ACFE) kwam tot dezelfde conclusie

(PwC, 2014; ACFE, 2012). 

 

De conclusie dat opportuniteit de bepalende factor is voor het plegen van interne fraude, is belangrijk voor bedrijven aangezien dit de factor is waar zij de meeste invloed op hebben. Bedrijven kunnen zich dus best richten op het inperken van de opportuniteit om interne fraude te bestrijden

(PwC, 2014: 24).  

 


Voor welke bedrijfssectoren ?

Crime Management handelt NIET in toestellen, wij werken NIET met undercover of fysieke personen

 


Het opstellen van een veiligheidsbeleidsplan door Crime Management

 

Het opstellen van een geïntegreerd veiligheidsbeleidsplan ter ontwikkeling van het veiligheidsbeleid behoort tot de opdracht van het management.
Op het vlak van de safety problematiek, de veiligheid van de werknemers op de werkvloer, is het voorkomen van arbeidsongevallen wettelijk bepaald en aan imperatieve rechtsregels gebonden.
Wat de security betreft, het voorkomen van schade/winstderving door criminaliteit, is het niet wettelijk opgelegd maar wel noodzakelijk wil een onderneming zich kunnen wapenen tegen externe bedreigingen en interne fraude.

 Positieve onrechtstreekse gevolgen bij werknemers door de aanwezigheid van Crime Management

 

Er zijn positieve onrechtstreekse gevolgen aan het implementeren van het veiligheidsbeleidsplan :

 

 Het dringt bij het personeel door dat het menens is met de aanpak van het veiligheidsprobleem.

 De werknemers beseffen dat het management zich bewust is van de interne fraude.

 Door de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn gaan de werknemers zich eveneens focussen op de veiligheidsproblematiek en ontstaat een rem op de verleidingen tot interne fraude.

 Onze focus ligt voor 80% op INTERNE fraude en 20% op externe bedreigingen!


Crime Management